ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

Banners Και Logo

Παρακάτω θα βρείτε τα Banner/Logo μας σε συγκεκριμένες διαστάσεις για να διαλέξετε για την ιστοσελίδα/blog/forum σας.

Όλα τα Banner μας είναι μέσω Adobe Photoshop CS6 και επίσης είναι διαφανή (transparent) ώστε να ταιριάζουν με κάθε νέο διαφορετικό background που θα περνάτε. Σύντομα θα προσθέσουμε και άλλα νέα Banners. Το κάθε Banner είναι αυτόματα ρυθμισμένο όταν το πατάει ο επισκέπτης (κάνει κλικ πάνω στο Banner) να ανοίγει την ιστοσελίδα μας σε νέο παράθυρο στο browser και όχι στο ίδιο έτσι ώστε να παραμένει στο θέμα που ήταν.

 <a href="http://www.spendyourtime.blogspot.gr" target="_blank"><img src="http://i1169.photobucket.com/albums/r513/Spendyourtimegr/Banners%20And%20Logo/SYT1300x100_zps0a34fd12.png" border="0" alt="Photobucket"></a>
 <a href="http://www.spendyourtime.blogspot.gr" target="_blank"><img src="http://i1169.photobucket.com/albums/r513/Spendyourtimegr/Banners%20And%20Logo/SYT2300x100_zps9d0512ae.png" border="0" alt="Photobucket"></a>
 <a href="http://www.spendyourtime.blogspot.gr" target="_blank"><img src="http://i1169.photobucket.com/albums/r513/Spendyourtimegr/Banners%20And%20Logo/SYT3300x100_zps8fc86d34.png" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://www.spendyourtime.blogspot.gr" target="_blank"><img src="http://i1169.photobucket.com/albums/r513/Spendyourtimegr/Banners%20And%20Logo/SYT4300x100_zpsbddb6cbc.png" border="0" alt="Photobucket"></a>

Από το Blogger.